Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Białymstoku

 

Wesołych Świąt

 Wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa przemieniła apostołów i napełniła wszystkich ogromną radością. Tę radość przezywają wszyscy uczniowie Chrystusa przez wszystkie wieki. Niech ona będzie również i naszym udziałem.
          Życzę wszystkim i sobie tego, by Chrystus Zmartwychwstały stale był gościem naszego domu, a pokój, który przez swoje zmartwychwstanie ogłosił całemu światu, by gościł stale w naszych sercach. Wesołych Świąt.

Wybory parlamentarne 2015

 Dziękujemy za poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego

Zakończyły się wybory parlamentarne. Państwowa Komisja Wyborcza podała listę posłów i senatorów wybranych do nowego parlamentu RP. Polskie Stronnictwo Ludowe startując z listy nr 5 osiągnęło piąty wynik w Polsce z poparciem 5,13 proc. (779 875 głosów). Uzyskaliśmy 16 mandatów posła i 1 mandat senatora.
Dziękujemy wszystkim Polakom za uczestnictwo w wyborach i wybór swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. Szczególnie dziękujemy tym, którzy poparli kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękujemy, że głosujecie na ugrupowanie, które zawsze było, jest i będzie bliskie ludzkich spraw. Zawsze będziemy ugrupowaniem demokracji parlamentarnej, zawsze stojącym na straży konstytucji i praw naszego narodu.
Dziękujemy również naszym kandydatom, sztabom wyborczym i wolontariuszom.
Nowo wybranym parlamentarzystom gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu trudnej i odpowiedzialnej funkcji przedstawiciela narodu!

Posłowie do Sejmu RP VIII kadencji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego :
Baszko Mieczysław
Bejda Paweł
Jarubas Krystian
Kasprzak Mieczysław
Kłopotek Eugeniusz
Kosiniak-Kamysz Władysław
Kotowski Kazimierz
Łopata Jan
Maliszewski Mirosław
Możdżanowska Andżelika
Pasławska Urszula
Paszyk Krzysztof
Sawicki Marek
Sosnowski Zbigniew
Tokarska Genowefa
Zgorzelski Piotr
Senatorem RP z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego został:
Zając Józef

>>>Wyniki wyborów do parlamentu

Wyjazdowe posiedzenie rządu w Białymstoku

15.09.2015 r w Białymstoku odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu. Przy tej okazji spotkali się w gabinecie wicewojewody podlaskiego Wiesława Żylińskiego, wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz minister pracy i polityki socjalnej Władysław Kosiniak Kamysz. Omawiano m.in. sprawy związane z poszerzeniem SSSE w Suwałkach oraz wprowadzenia dalszych działań wspomagających młode rodziny.

Wizyta wiceministra MSW Stanisława Rakoczego w Białymstoku

Wicewojewoda Podlaski Wiesław Żylinsk wraz z wiceministrem ministerstwa spraw wewnętrznych Stanisławem  Rakoczym odwiedzili Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku. Od wielu lat placówka przy ul. Ogrodowej jest uznawana przez białostoczan za ich ulubiony szpital. Na spotkaniu z dyrektorem naczelnym Markiem Chojnowskim,ordynatorami, lekarzami, pielęgniarkami i pozostałymi pracownikami szpitala rozmawialiśmy o zarządzaniu SP ZOZ MSW i jego stabilnej kondycji finansowej. 

Pielgrzymka pracowników administracji rządowej i samorządowej

W minioną niedzielę wicewojewoda podlaski Wiesław Żylinski wziął udział w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Wzięli w niej udział parlamentarzyści, pracownicy administracji rządowej i samorządowej i sołtysi województwa podlaskiego. Pielgrzymka rozpoczęła się wspólną modlitwą różańcową do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Następnie w asyście służb mundurowych i administracji rządowej złożyłem wieniec pod Krzyżem Administracji Rządowej. Uroczystą Mszę Świętą odprawił ks. Arcybiskup Senior Stanisław Szymecki, a homilię wygłosił duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców, dyrektor kurii ks. Jarosław Grzegorczyk. 

Konferencja prasowa po zarejestrowaniu listy KW PSL do Sejmu

 

Wiesław Żyliński - wicewojewoda podlaski

 1 lipca 2015 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów RP Ewę Kopacz na stanowisko wicewojewody podlaskiego.
Jest absolwentem Politechniki Białostockiej - mgr inż. budownictwa lądowego (specjalność drogi, ulice, lotniska). Ukończył także podyplomowe studia "Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia" w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Odbył wiele szkoleń z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi oraz z zakresu finansów i funduszy europejskich.
Zawodowo m.in. przez 12 lat pracował na stanowiskach kierowniczych w ogólnopolskich sieciach handlowych Komfort S.A. i Stalexport S.A., kierował Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz pracował na stanowisku dyrektora handlowego w spółce eCard S.A. Przez wiele lat prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Ostatnio ponad 6 lat od 2009 r. kierował Biurem Wsparcia Inwestycyjnego w Podlaskim Oddziale Regionalnym ARiMR.Żona jest lekarzem. Mają córkę, dwóch synów i dwóch wnuków.

                                        Wiesław Żyliński > wiecej

Prezes Piechociński i senator Możdżanowska w Białymstoku

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Referendum 6 września 2015 r.

W niedzielę 6 września br referendum. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie byliśmy i nie jesteśmy  za jego przeprowadzeniem. Uważamy iz Prezydent zarzadził je w celu osiągnięcia doraźnego celu politycznego, jakim było wygranie w II turze wyborów prezydenckich. Jedno z pytań jest już nieaktualne gdyż Sejm zdecydował o rozstrzyganiu wątpliwości podatkowych na korzysć podatnika. Referendum tak, bo tak stanowi art.125 konstytucji, ale w kwestiach najistotniejszych dla pańśtwa np. wejście Polski do Unii, przyjęcie waluty euro itp. W Polsce obowiązuje system parlamentarny a nie referendalny.

76 rocznica wybuchu II wojny światowej

 II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

Więcej

Samotny ojciec może już skorzystać z urlopu i zasiłku

Wchodzą w życie zmiany dające prawo samotnym ojcom skorzystanie z urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Dzięki zmianom ojciec dziecka lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny będzie mógł skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w przypadku: śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę, gdy nie może ona sprawować opieki nad dzieckiem.W myśl zmian w przypadku śmierci matki bądź też porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, przysługuje prawo do wykorzystania tej części urlopu macierzyńskiego, której nie wykorzystała matka.

Więcej

Rodzicielskie dla wszystkich kobiet - 1000 zł miesiecznie

1000 zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka, a w przypadku wieloraczków nawet do 71 tygodni dla osób bezrobotnych, studentów, rolników oraz pracujących na umowach o dzieło, niezależnie od dochodu – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło szczegóły nowego świadczenia rodzicielskiego.
Z urlopów rodzicielskich obecnie mogą korzystać jedynie osoby opłacające składki. To matki i ojcowie zatrudnieni na umowach o pracę oraz na zleceniach (o ile opłacają dobrowolne składki). Od przyszłego roku wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają także osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. To blisko 125 tys. osób.
- Pierwszy rok po narodzinach dziecka jest kluczowy zarówno dla niego, jaki i samych rodziców. Chcemy, aby wszyscy mieli równe szanse na wsparcie w tym czasie, bez względu na formę zatrudnienia – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.
Projekt ustawy skierowano do konsultacji społecznych. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2016r.

Senior-WIGOR: program dla osób niepracujących w wieku 60+

W województwie podlaskim powstaną 3 dzienne domy Senior-WIGOR dla osób starszych. Znajdą się one w gminach Białystok, Łapy i Piątnica.Łącznie w Polsce w tym roku powstanie 119 domów dla osób starszych. Seniorzy będą mogli w nich spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. W domach Senior-WIGOR znajdą się pomieszczenia do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerami z dostępem do Internetu). W domach zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Więcej

Kandydaci do Sejmu z KW PSL w okręgu nr 24, podlaskie

Do Sejmu RP

1. Baszko Mieczysław Kazimierz - p.sokólski
2. Żyliński Wiesław - m. Białystok  > sylwetka
3. Cieślukowski Cezary - p.suwalski
4. Grochowski Wojciech - p. grajewo
5. Leszczyński Jerzy - p.wysokomazowiecki
6. Janowski Mikołaj - p. hajnowski
7. Krajewski Stefan - p. zambrowski
8. Parzych Elżbieta - p. łomzyński
9. Biegańska Anna - p.białostocki
10.Zalewski Jan - p. siemiatycki
11.Zawadzka Danuta - p. augustowski
12.Chmielewski Józef - p.sejneński
13.Chołko Tadeusz -p.suwalski
14.Dobrołowicz Krystyna - p.kolneński
15.Kitlas Joanna - p.moniecki
16.Kotowicz Barbara -p.bielski
17.Chlabicz Leon - p.hajnowski
18.Karczewski Marcin -p.bielski
19.Koronkiewicz Andrzej - p.augustowski
20.Wojtkowska Agnieszka - p.siemiatycki
21.Wierzbicka Danuta -m.Białystok
22.Zawistowska Agnieszka - p.wysokomazowiecki
23.Jakubiak Ewa - p.łomżyński
24.Bielec Marcin -p.sokólski
25.Brzosko Wiktor - p.białostocki
26.Strękowski Ireneusz Adam - p.białostocki
27.Szypcio Włodzimierz -p.moniecki
28.Matwiejuk Jarosław -m.Białystok

Konferencja z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Wiesław Żylinski wicewojewoda podlaski w dniach 26-28 sierpnia br. wziął udział w zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku konferencjach z dyrektorami szkół i placówek województwa podlaskiego, które odbyły się w Suwałkach, Białymstoku i Łomży. Na konferencjach omówiono zadania zrealizowane w ramach nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 i przedstawiono aktualne kierunki polityki oświatowej państwa. Jako ojciec trójki dorosłych już dzieci- powiedział wicewojewoda- zdaję sobie sprawę z tego jak odpowiedzialna i trudna jest praca nauczycieli. Bycie autorytetem w czasach powszechnej informatyzacji, gdy wiedza na każdy temat jest dostępna w Internecie na wyciągnięcie ręki, nie jest zadaniem łatwym. Życzę wszystkim nauczycielom, by swoją wiedzą i osobowością wzbudzali szacunek i posłuch wśród młodzieży. A za Waszą dotychczasową pracę bardzo serdecznie Wam dziękuję.

Wojewódzka Konwencja Wyborcza Podlaskiego PSL

Z udziałem Prezesa PSL Janusza Piechocińskiego 25 lipca w Białymstoku odbyła się wojewódzka konwencja wyborcza podlaskiego PSL, na której zaprezentowano kandydatów PSL w nadchodzących wyborach parlamentarnych do sejmu i senatu.

Do Sejmu podlaski PSL desygnował 28 osób (wybieramy 14 posłów).  Listę otworzą

 • pierwszy  Mieczysław Baszko, prezes ZW PSL, marszałek woj.podlaskiego.
 • drugi Wiesław Żylinski, członek NKW PSL, wiceprezes ZW PSL, prezes białostockiego PSL, wicewojewoda podlaski,  
 • trzeci Cezary Cieślukowski,radny sejmiku woj.podlaskiego wiceminister zdrowia.

Do senatu PSL wystawia Mieczysława Bagińskiego, wiceprzewodniczącego sejmiku oraz historyka prof.Adama Dobrońskiego, byłego posła i ministra.

Z miejskiej organizacji PSL o mandat posła zawalczy nasza koleżanka Danuta Wierzbicka.

 

Andżelika Możdżanowska szefem sztabu wyborczego PSL

Andżelika Możdżanowska została szefem sztabu wyborczego PSL. Wprowadzamy powiew świeżości i młodości.Szefowa sztabu wyborczego PSL jest senatorem, a oprócz tego pełni funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Senator Możdżanowska jest osobą świetnie przygotowaną do prowadzenia kampanii wyborczej.

Pokazała to, zdobywając cztery lata temu mandat, choć wiele wskazywało na to, że nie ma szans na jego uzyskanie.

Wiesław Żyliński Wicewojewodą Podlaskim

 1 lipca 2015 r. Wiesław Żyliński powołany został  przez Prezesa Rady Ministrów RP Ewę Kopacz na stanowisko Wicewojewody Podlaskiego.

Wyniki wyborów do sejmiku województwa podlaskiego 2014

W kraju poszczególne komitety wyborcze zdobyły:

 • PIS - 26,85 %
 • PO - 26,36 %
 • PSL - 23,69 %
 • SLD - 8,78 %

W województwie  podlaskim w wyborach do sejmiku  PiS zdobyło  12 mandatów, PSL - 9, PO - 8 , SLD Lewica Razem - jeden.

PiS zdobyło 33,67 proc. głosów, PSL - 27,55 proc., PO – 22,46 proc., SLD Lewica Razem - 6,80 proc.

Więcej

Kandydaci PSL w wyborach do sejmiku w okręgu Białystok, lista nr 1

   Kandydaci PSL w wyborach do sejmiku woj. podlaskiego w okręgu Białystok Lista nr 1

 1. Grzegorz Rykowski
 2. Agnieszka Litwinowicz
 3. Wojciech Kasjanowicz
 4. Krzysztof Kozłowski
 5. Jan Borowski
 6. Danuta Wierzbicka
 7. Konrad Wiesław Wiśniewski
 8. Małgorzata Kaźmierczak
Więcej

Inauguracja krajowej kampanii samorządowej PSL w Sandomierzu

Konferencja prasowa na rynku w Sandomierzu z udziałem Prezesa PSL janusza Piechocińskiego oraz m.in. Adama Struzika marszałka woj.mazowieckiego, Adama Jarubasa marszałka woj.świętokrzyskiego,Krzysztofa Hetmana b.marszałka woj.lubelskiego, obecnie eurodeputowanego, Wiesława Żylinskiego członka NKW PSL.

deklaracja samorządowa PSL

 

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim - 16.08.2014 r.

Uroczyste spotkanie w Pałacu Prezydenckim  z okazji 25 rocznicy podpisania przez Lecha Wałęsę, Romana Malinowskiego i Jerzego Jóźwiaka porozumienia o zawarciu koalicji "Solidarność' - ZSL - SD, które doprowadziło do powolania rządu Tadeusza Mazowieckiego.

70 ROCZNICA - PAMIĘTAMY

NIEWYGODNA PRAWDA


W poprzednim roku miałem zaszczyt przewodniczyć Społecznemu Ogólnopolskiemu Komitetowi, który upamiętnił 70. rocznicę krwawej niedzieli – symbolu eksterminacji - w zdecydowanej większości bezbronnych - mieszkańców polskich wsi dawnych Kresów Wschodnich. O tej zbrodni mówi się niechętnie, gdyż kładzie się cieniem na polsko-ukraińskie relacje. Tymczasem 11 lipca po raz kolejny wspominaliśmy ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN i UPA na swoich sąsiadach, Polakach. 70 lat temu braterska koegzystencja skończyła się masakrą ludności polskiej od wieków zamieszkującej tereny Małopolski Wschodniej, województwa lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego.

Więcej

Podziękowania za glosy oddane na kandydatów PSL

Serdecznie podziękowania za glosy oddane na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Uzyskaliśmy w okręgu nr 3  36221 głosów co stanowi 9,17 % głosujących.

Lider listy poseł z woj. warmińsko-mazurskiego  Stanisław Żelichowski uzyskał 11389 głosów, drugi na liscie poseł z woj. podlaskiego Edmund Borawski uzyskał  7779 głosów.

więcej PE 2014 Okręg nr 3 WYNIKI

 

PSL zdobył 4 mandaty do Europarlamentu

W wyborach do europarlamentu PSL zdobył w kraju 480846 głosów tj. 6,80 %,  wprowadził czterech posłów do Europarlamentu.

GRZYB Andrzej Marian          7 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 26 805
HETMAN Krzysztof Andrzej  8 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 24 862
KALINOWSKI Jarosław           5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 33 879
SIEKIERSKI Czesław Adam   10 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 27 843

europarlament

więcej  PE 2014 WYNIKI

 

Wiesław Żyliński - kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego

Człowiek najlepszą inwestycją

Kierując Biurem Wsparcia Inwestycyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku przyznałem ponad 1,5 miliarda złotych dotacji z Unii Europejskiej. Skorzystało z nich tysiące odważnych i przedsiębiorczych mieszkańców naszego regionu. Oni wykorzystali swoją szansę. Zmodernizowali gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa, założyli nowe firmy tworząc wiele nowych miejsc pracy.
Wiem czego jeszcze potrzebują mieszkańcy naszego regionu. W Parlamencie Europejskim będę pracował, abyście mogli jak najszybciej zrealizować swoje plany i marzenia.

Wiesław Żyliński
kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
, lista nr 9
www.wieslawzylinski.pl

Więcej

Wiesław Żyliński - kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego

 

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

Świąteczne życzenia

Inauguracja kampanii wyborczej Prezesa Wiesława Żylińskiego

Krajowa Konwencja Wyborcza PSL, Warszawa 5.04.2014 r.

5 kwietnia odbyła się w Warszawie Krajowa Konwencja Wyborcza PSL. Zostały zatwierdzone listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 roku z okręgu Nr 3 województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie.
Kandydaci z naszego okręgu to:
1. Stanisław Żelichowski
2. Edmund Borawski
3. Mieczysław Kazimierz Baszko
4. Wiesław Żyliński
5. Barbara Bielawska
6. Zbigniew Włodkowski
7. Elżbieta Bronakowska
8. Sylwia Jaskulska
9. Danuta Zysk
10. Wojciech Dzierzgowski

PSL w 2013 roku - podsumowanie najważniejszych działań

PSL w 2013 roku - podsumowanie najważniejszych działań

1. Wydłużenie urlopów rodzicielskich do roku. Po przyjętych zmianach, opracowanych przez ministra pracy i polityki społecznej z PSL, Polska znalazła się w czołówce krajów europejskich pod względem długości urlopu rodzicielskiego,

2. Mieszkania dla młodych. Dzięki poprawce PSL do rządowego programu młodzi ludzie otrzymają dofinansowanie do zakupu lub budowy domu jednorodzinnego, a więc programem będą objęte nie tylko mieszkania, które są budowane w dużych aglomeracjach miejskich, ale również domy jednorodzinne, które są charakterystyczne dla obszarów poza wielkim miastem,

Więcej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podsumowuje 2013 rok

Dłuższe urlopy dla rodziców i więcej nowych żłobków, wsparcie przedsiębiorstw w kryzysie i młodych rozpoczynających karierę zawodową, wprowadzenie elastycznego czasu pracy i reforma urzędów pracy - to najważniejsze zmiany przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku.

- To był bardzo pracowity rok dla całego naszego zespołu. Czuję ogromną satysfakcję, że tyle spraw udało się zrealizować - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Więcej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo szczęścia, zdrowia,  pomyślnosci, pogody ducha oraz szczęśliwego Nowego Roku

                            życzy Prezes i Zarząd Miejski PSL w Białymstoku

Uroczyste posiedzenie Zarządu Miejskiego PSL

10 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie ZM PSL z udzialem ponad 40 czlonków miejskiej organizacji PSL oraz gosci. Wśród zaproszonych gosci obecni byli Prezesi Powiatowi PSL z Bialegostoku Jan Kaczan i Hajnówki Mikolaj Janowski.

  Prezes Zarządu Wiesław Żyliński poinformowal  o działaniach podejmowanych w 2013 roku i planach na rok następny, następnie wręczono legitymacje nowo przyjętym członkom PSL.

Więcej

85-lecie Związku Młodzieży Wiejskiej - Warszawa 05.10.2013 r.

Obchody 85 -lecia ZMW  z  udziałem m.in. naszej koleżanki Eli Skalimowskiej i kolegi Henryka Jaźwińskiego w towarzystwie kolegi Janusza Piechocińskiego Prezesa PSL.

VIII Wojewódzka Konferencja Agro-Podlasie-Niećkowo 04.10.2013 r.

Wśród odznaczonych odznaką "Zasłuzony dla rolnictwa" nasi koledzy Grzegorz Herbszt, Andrzej Pleszuk i Wieslaw Żylinski.

Święto Plonów Gminy Tykocin

W niedzielę 8 wrzesnia 2013 r. odbyło sie Święto Plonów Gminy Tykocin połączone z otwarciem zespołu boisk w Stelmachowie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele pw.Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie,  w czasie której poświęcono wieńce dozynkowe oraz dziękowano za tegoroczne plony.

Po mszy dokonano uroczystego otwarcia zespolu boisk w Stelmachowie; nastepnie  odbył się festyn sportowo-rekreacyjny.

Na zaproszenie Krzysztofa Chlebowicza Burmistrza Tykocina w uroczystościach uczestniczyli m.in. Wiesław Żyliński Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL,  Jan Kaczan Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Białymstoku oraz  władze gminne PSL w Tykocinie.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

  W Pilikach koło Bielska Podlaskiego odbyło się spotkanie z udziałem ponad 120 przedsiębiorców i rolników z gminy Bielsk Podlaski.
   Organizatorzy; Leszek Kamiński Radny Gminy Bielsk Podlaski oraz Mirosław Roszczyc Prezes Zarządu Gminnego PSL a zarazem Prezes Powiatowy Izby Rolniczej w Bielsku Podlaskim zaprosili na spotkanie przedstawicieli instytucji, które na codzień zajmują się dotacjami unijnymi i wsparciem finansowym przedsiębiorców i rolników prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013.

   W spotkaniu uczestniczyli  również Wiesław Żylinski Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Białymstoku, Prezes ZM PSL w Białymstoku oraz Grzegorz Herbszt Zastępca Kierownika BWI, Wiceprezes ZM PSL w Białymstoku oraz Władysław Jagiełło Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Bielsku Podlaskim.


 

Święto Podlaskich Ludowców - 12.05.2013 r - Michałowo, powiat białostocki

więcej zdjęć

 

222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Spotkanie z mieszkańcami wsi Bodaki w gminie Boćki - 18.04.2013

Spotkanie z mieszkańcami wsi Bodaki w gminie Boćki- zorganizowane przez Prezesa Gminnego PSL w Boćkach Grzegorza Popławskiego - upłynęło w miłej atmosferze, chociaż  wypowiedziano wiele gorzkich słów na temat obecnej  sytuacji w rolnictwie.

Na pytania dotyczace obecnej i przyszłej polityki rolnej, dopłat obszarowych, wsparcia inwestyci na obszarach wiejskich, przyszłosci kwot mlecznych oraz polityki PSL jako partii współrządzącej krajem odpowiadał Wiesław Żyliński członek NKW PSL, Wiceprezes ZW PSL w Białymstoku.

Więcej

Posiedzenie Powiatowej Izby Rolniczej w Bielsku Podlaskim

15 kwietnia br odbylo sie posiedzenie Powiatowej Izby Rolniczej w Bielsku Podlaskim pod przewodnictwem Prezesa Mirosława Roszczyca.

W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni  szefowie powiatowi partii politycznych PIS, SLD, PO oraz PSL .

Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentował Prezes Powiatowy PSL w Bielsku Podlaskim, czlonek Prezydium ZW PSL w Białymstoku Władysław Jagiełło oraz Wiceprezes ZW PSL ,  członek NKW PSL Wiesław Żylinski.

Dzialania Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku przedstawił Prezes Izby Grzegorz Leszczyński.

Członkowie Izby ocenili aktualną  sytuację w rolnictwie, ze szczególnym uwzględniniem powiatu bielskiego. Uczestnicy spotkania  m.in.  zwracali uwagę na spadajace ceny mięsa wołowego i wieprzowego, na kary grożące rolnikom  za przekroczenie kwot mlecznych oraz na sposób sprzedaży  ziemi przez ANR.

Więcej

Spotkanie z ponad 200 rolnikami i przedsiębiorcami powiatu sejneńskiego

Ponad 200 rolników i przedsiębiorców przybyło na spotkanie zorganizowane 9 kwietnia w Sejnach przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Sejnach Macieja Miszkiela.

Spotkanie miało charakter informacyjno-szkoleniowy i stanowiło podsumowanie wcześniejszych spotkań w gminach powiatu sejneńskiego.

Zasady naboru wniosków z działania PROW 2007 - 2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" omówił Wiesław Żyliński oraz pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Białymstoku.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Stefan Krajewski Dyrektor POR ARiMR,  Józef Miszkiel Przewodniczący Rady Powiatu, Wicestarosta Romuald Witkowski, Olgierd Palanis Prezes Powiatowej Izby Rolniczej, Józef Miszkiel Dyrektor Mleczarni w Sejnach.

Ze strony PSL w spotkaniu uczestniczyli Eugeniusz Jurkiewicz Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Sejnach , Henryk Radzewicz Prezes Zarządu Gminnego PSL w Puńsku , Piotr Alszko Prezes Zarządu Powiatowego  PSL oraz Wiesław Żylinski Wiceprezes ZW PSL, członek NKW PSL.

Forum Polski Wschodniej w Białymstoku

 

Forum Polski Wschodniej w Białymstoku z udziałem Wicepremiera,   Ministra  Gospodarki, Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusza Piechocińskiego.

Życzenia świąteczne

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
radosnego, wiosennego nastroju oraz
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
życzy
Zarząd Miejski PSL w Białymstoku

Posiedzenie Komisji Oświaty i Zarządu Miejskiego PSL

26 marca br. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Zarządu Miejskiego PSL w Białymstoku. Podczas spotkania m.in.omowiono bieżącą sytuację społeczno-polityczną w mieście i województwie oraz najważniejsze wydarzenia stronnictwa w najbliższym czasie  Forum Polski Wschodniej w Białymstoku i Wojewódzkie Święto Ludowe w Michałowie. Powiększono o jedną osobę skład zarządu, który liczy obecnie 17 osób oraz przyjęto do PSL dwie nowe osoby.

Przed posiedzeniem Zarządu Miejskiego odbyło się posiedzenie komisji oświaty, na której dyskutowano o ustawy nakazującej od 2014 roku wysłanie  6 - latków do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Opinie dyskutantów odnośnie ustawy były podzielone. Wiele osób zwracało uwagę na kolejną już zmianę programu nauczania wprowadzoną przez resort oświaty, zrzucenie na barki samorządów przygotowanie warunków do nauki 6-latków w szkole, zwiekszenie rozpiętości wieku dzieci w szkole podstawowej a co za tym idzie zmniejszenie bezpieczeństwa najmłodszych dzieci, rózny poziom rozwóju emocjonalnego i fizycznego 6- cio latków. Mimo tych uwag, niektórzy rodzice są zdecydowani posłać swoje 6-latki  juz w tym roku do szkoły mimo, iz  nie jest to jeszcze obligatoryjne, ustawa przewiduje to od 2014 roku.

W przyjętym stanowisku Zarząd Miejski PSL  stwierdza, iż ustawa powinna umożliwiać rodzicom podjęcie decyzji o wysyłaniu swego dziecka  6-latka do szkoły a nie odgórnie wprowadzać  nakaz. Wszystko wskazuje, że zabrakło także szerokich konsultacji wśród rodziców przed przyjęciem ustawy przez Sejm. Dlatego obecnie nasiliły się protesty rodziców. Prowadzona jest np.  akcja zbierania 500 tysięcy podpisów przez Fundację Rzecznik Praw Dziecka pod wnioskiem o referendum edukacyjne "Ratuj maluchy i starsze dzieci też" i wycofanie ustawy lub nadanie jej nowego kształtu.

Obchody Dnia Kobiet

11 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet w  organizacji miejskiej w Białymstoku i organizacji powiatu białostockiego PSL.  Mężczyźni złożyli życzenia i wręczyli kwiaty naszym paniom. Spotkanie zostało  wzbogacone występem iluzjonisty i skromnym poczęstunkiem.

W spotkaniu uczestniczyli wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski oraz Walenty Korycki wicemarszalek zarzadu województwa.

Zarząd Powiatowy w Białymstoku reprezentował Wiceprezes Krzysztf Chlebowicz, zaś Zarząd Miejski Prezes Wiesław Żyliński i Wiceprezesi Zarządu Grzegorz Herbszt i Sławomir Radecki.

8 marca - Dzień Kobiet

Bukiet Tulipanów

Naszym koleżankom życzenia wszystkiego najlepszego  z okazji Dnia Kobiet!

 

Prezes Piechocinski zaprasza kobiety 8 marca

Białystok wspiera rodziny wielodzietne

   O połowę mniej za żłobek, przedszkole, wyjście na basen czy do teatru zapłacą ci, którzy mają trójkę i więcej dzieci. Miejscy radni na poniedziałkowej sesji poparli projekt uchwały dotyczący Karty Dużej Rodziny.
   Kartą Dużej Rodziny władze miasta zachęcają białostoczan do posiadania więcej niż dwójki dzieci. Z informacji, jakie ma magistrat, wynika, że w ubiegłym roku takich dużych rodzin było blisko 3,7 tys. Główne założenie Karty jest takie, aby rodziny mające od trójki pociech wzwyż płaciły o połowę mniej m.in. za bilet miesięczny, żłobek czy wyjście do teatru lub na basen.

    Władze miasta liczą, że po wprowadzeniu wszystkich uchwał branżowych i sektorowych uda się z tych przywilejów korzystać od września bieżącego roku.

    W myśl uchwały rodziną dużą jest ta posiadająca trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 lat (gdy uczą się lub studiują - zniżka obowiązuje do 26. roku życia). By móc korzystać z ulg, rodzina musi być zameldowana na terenie miasta. W projekcie uchwały uwzględnione są również rodziny zastępcze - zarówno te zamieszkujące na terenie Białegostoku, jak i te z terenu innych powiatów, które mają na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci pochodzących z Białegostoku.

„Internetowy Teatr dla Szkół ‘ – innowacyjny projekt TP S.A.

  Telewizja Polska S.A. w ramach misji publicznej realizuje innowacyjny projekt pt. „Internetowy Teatr dla Szkół”. W ramach tego projektu za pomocą łącz internetowych bezpłatnie transmitowane są przedstawienia teatralne.
   Celem internetowego przekazu jest dotarcie ze sztuką teatralną do szkół oddalonych od placówek kulturalnych, których uczniowie mają utrudniony dostęp do kulturalnych wydarzeń.


    

20 lutego br uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krasnowie z klas I- VI zasiedli na sali gimnastycznej , która na dwie godziny zmieniła się w salę teatralną i oglądali „na żywo” z Teatru Muzycznego w Poznaniu spektakl pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”.       

Przedsięwzięciu patronowali Wiesław Żyliński Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Białymstoku, członek NK PSL , niegdyś uczeń tej szkoły i Marian Zalewski Członek Zarządu Telewizji Polskiej S.A.

Wiceprezes NKW PSL Adam Jarubas z wizytą w Białymstoku

W poniedziałek 12 lutego br.  w Białymstoku na zaproszenie Wiesława Żylinskiego członka NKW PSL i Walentego Koryckiego Wicemarszałka Woj.Podlaskiego gościł Adam Jarubas Wiceprezes NKW PSL , Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Przy okazji konwentu marszałków województw odbywajacego sie w Białowieży kolega Jarubas wystąpił w PR Białystok i TVP Białystok oraz spotkał sie z grupą ponad 50 członków podlaskiego PSL.

Podczas trwajacego  prawie  3 godziny spotkania podzielił się swoimi doświadczeniami ze sprawowania funkcji prezesa świetokrzyskiego PSL , wiceprezesa NKW PSL i marszalka województwa świętokrzyskiego. W dyskusji, w której głos zabierało wielu uczestników spotkania przewijały sie sprawy funkcjonowania i przyszłosci  PSL, wyborów do europarlamentu i wyborów samorządowych, efektów szczytu szefów państw europejskich w Brukseli oraz Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.

Szefowie państw UE wynegocjowali budżet na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014 - 2020


     Na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020 Polska otrzyma 28,6 mld euro. Uzgodnienia dotyczące budżetu UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020, którego częścią są środki na WPR, zapadły 8 lutego 2013 r., podczas szczytu Unii Europejskiej, który odbył się w Brukseli.
Budżet na Wspólną Politykę Rolną UE na lata 2014 - 2020 przyjęty dla całej Unii będzie ogólnie mniejszy o 10% w stosunku do okresu 2007-2013, ale Polska ma otrzymać teraz więcej niż poprzednio o 1,6 mld euro.

   Z kwoty 28,6 mld euro - 18,8 mld euro przeznaczone zostanie na dopłaty bezpośrednie, czyli I filar WPR, a pozostałe - 9,8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich - czyli II filar.

Więcej

Posiedzenie Zarządu Miejskiego PSL 05.02.2013

5 lutego br. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Zarządu Miejskiego PSL w Białymstoku. Podczas spotkania omówiono m.in.  bieżącą sytuację społeczno-polityczną w kraju.
Wiesław Żyliński, prezes PSL w Białymstoku i członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL poinformował członków Zarządu o bieżącej pracy NKW PSL.

Przed posiedzeniem Zarządu Miejskiego PSL w Białymstoku odbyło się posiedzenie komisji  gospodarki i infrastruktury oraz rolnictwa i ochrony środowiska.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie organizacji miejskiej PSL oraz zaproszeni goście. Spotkanie poświęcone było analizie tzw. ustawy śmieciowej – czyli planowanych od 01-07-2013r. zmianach w gospodarce odpadowej na terenie Miasta Białystok a co za tym idzie także  podwyższenia kosztów odbioru  wytwarzanych „śmieci” w gospodarstwach domowych.

Ustawa zobowiązująca miasta/gminy do zorganizowania odbioru śmieci a tym samym do  przejęcia rozliczenia za wytwarzane odpady w gospodarstwach domowych „proponuje” trzy warianty naliczania opłat za śmieci: od powierzchni mieszkania, od ilości osób zamieszkujących w mieszkaniu oraz od ilości zużytej wody.

Więcej

Stanowisko Polski w sprawie WPR na posiedzenie Rady Europejskiej, które odbędzie się 7-8 lutego 2013 r.

Sprawiedliwe zasady i równe kryteria dla wszystkich rolników Unii Europejskiej, to zdaniem polskiego rządu podstawowe cele reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła stanowisko Polski na posiedzenie Rady Europejskiej, które odbędzie się 7-8 lutego 2013 r.

W kwestii Wspólnej Polityki Rolnej Polska dąży do tego, by wypracowane zostały takie rozwiązania, które umożliwią polskim rolnikom konkurowanie na jednolitym rynku na sprawiedliwych zasadach poprzez mechanizmy wyrównywania płatności bezpośrednich w kierunku średniej UE. Zdaniem polskiego rządu istotnym elementem WPR jest II filar, w ramach którego realizowane są liczne inwestycje na obszarach wiejskich. Natomiast najlepsze efekty daje zrównoważony podział środków, czego bardzo dobry przykładem jest polskie rolnictwo.

Dotychczas, w perspektywie finansowej 2007-2013, w Polsce na projekty inwestycyjne przeznaczono z unijnych funduszy 6,6 mld euro, co pozwoliło na realizację blisko 100 tysięcy projektów, na łączną kwotę 13 mld euro (netto). To tyle, ile wynosi koszt utrzymania około 1 mln miejsc pracy/rok.

Posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL

Na posiedzeniu NKW PSL i prezesów wojewódzkich PSL w dniu 2 lutego br omówiono m.in.

 • sytuację finansową stronnictwa
 • wybory do parlamentu europejskiego w 2014 roku
 • Wspólą Politykę Rolną w nowym budżecie europejskim

Najdłużej i "najgoręcej" dyskutowano  w sprawie budżetu UE na kolejny okres programowania 2014-2020 w kwesti Wspólnej Poltyki Rolnej.

Więcej

Nowy prezes FML woj podlaskiego

Paweł Kondracki na Zjeździe Wojewódzkim FML został 2 lutego br wybrany Prezesem Forum Młodych Ludowców woj.podlaskiego.

 

Posiedzenie Zarzadu Miejskiego PSL 9.01.2013

Na posiedzeniu Zarządu Miejskiego PSL 9 stycznia 2013 roku m.in.

 • oceniono pracę zarządu w 2012 roku
 • podzielono sie wrażeniami ze spotkania z Prezesem PSL Januszem Piechocińskim, który na zaproszenie naszego zarządu gościł w Białymstoku i przy okazji spotkał sie ze 170 działaczami PSL z woj.podlaskiego
 • zaplanowano udział w imprezach i obchodach świat państwowych w 2013 roku
 • rozpoczęto dyskusje o udziale w  wyborach samorzadowych do rady miasta w 2014 roku

 

V Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa "Nowy Świat

       5 stycznia 2013 roku w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 odbył się V Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Inicjatyw Społecznych "Nowy Świat".

        W Zjeździe uczestniczyło ponad 130 delegatów, członków Towarzystwa z klubów i oddziałów z całego kraju, w tym 11 delegatów z białostockiego oddziału. Zjazd podsumował działalność Towarzystwa w ostatniej kadencji, wytyczył nowe kierunki działania oraz określił zadania na najbliższa kadencję.
       Wybrano nowe władze ; 50 osobowy Konwent Towarzystwa, 11 osobowy Zarząd a także 5 osobową Komisję Rewizyjną.
     Przewodniczącym Towarzystwa został ponownie wybrany Zenon Daniłowski - Prezes Zarządu spółki Makarony Polskie S.A.
       Z Białostockiego Oddziału do Konwentu wybrano Wiesława Żylińskiego, Bogdana Budzisza, Pawła Lange-Kuczyńskiego oraz Wojciecha Wendrzyckiego, zaś do Komisji Rewizyjnej Grzegorza Herbszta.
       Wiesław Żyliński został wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu Towarzystwa.

    Gośćmi Zjazdu byli: Wicepremier Rządu RP, minister gospodarki Janusz Piechociński, eurodeputowany Czesław Siekierski oraz Przewodniczący ZK ZMW Dariusz Suszyński - członkowie Towarzystwa.


 Więcej o:  TIS Nowy Świat

XII Krajowy Zjazd Delegatów ZMW - 08.12.2012 Warszawa

8 grudnia 2012 r. w Warszawie odbył się XII Zjazd Delegatów Związku Młodzieży Wiejskiej podczas którego wybrano nowe władze ZMW.

Prezesem Zarządu Krajowego ZMW został Dariusz Suszyński i zastąpił Michała Modrzejewskiego, który kierował ZMW przez ostatnie 6 lat (dwie kadencje).

Wcześniej Prezesem ZMW byli m.in. Jan Bury, Karol Dobrowolski i Artur Ławniczak,  a Przewodniczącymi Krajowej Rady ZMW Marian Zalewski, Zenon Daniłowski i Janusz Piechocinski.

Wśród zaproszonych gości oprócz wyżej wymienionych byii Czesław Siekierski,Tadeusz Nalewajk, Władysław Kosiniak - Kamysz, Dariusz Klimczak,Wiesław Żyliński.

Podlaskie reprezentowało 15 osób z Prezesem Pawłem Kondrackim na czele.

Więcej zdjęć w zakładce: Galeria
          

Posiedzenie Rady Naczelnej PSL 01.12.2012

Na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL w dniu 1.12.2012 r.  m.in.

 • Prezes Janusz Piechociński przedstawił załozenia polityki PSL po XI Kongresie
 • wybrano w głosowaniu tajnym Prezydium Rady Naczelnej PSL
 • wybrano w głosowaniu tajnym Naczelny Komitet Wykonawczy PSL
 • dokonano wyboru Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego PSL

Wszyscy kandydaci do NKW PSL zgłoszeni Prezesa Stronnictwa Janusza Piechocińskiego zyskali poparcie Rady Naczelnej PSL.

Do Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL  wybrano:

 • Władysław Kosiniak-Kamysz - wiceprezes
 • Adam Jarubas - wiceprezes
 • Krzysztof Hetman - wiceprezes
 • Urszula Paslawska - wiceprezes
 • Ilona Antoniszyn-Klik - sekretarz
 • Dariusz Klimczak - sekretarz
 • Tadeusz Nalewajk - skarbnik
 • Wiesław Żyliński
 • Stanisława Bujanowicz
 • Stanisław Rakoczy
 • Stanisław Dąbrowa
 • Zbigniew Sosnowski
 • Mirosław Karapyta
 • Stanisław Tomczyszyn
 • Krzysztof Grzyb
 • Czesław Siekierski
 • Marek Sawicki
 • Jarosław Rzepa

       NKW PSL

  Do Prezydium Rady Naczelnej PSL wybrano:

 • Stanislaw Żelichowski - wiceprzewodniczący
 • Adam Struzik - wiceprzewodniczący
 • Alfred Domagalski - wiceprzewodniczący
 • Andżelika Możdżanowska - sekretarz
 • Michał Modrzejewski - sekretarz

      Prezydium RN PSL

Rzecznikiem Dyscyplinarnym PSL został wybrany

 • Franciszek Stefaniuk

      Rzecznik

Województwo podlaskie w Naczelnym Komitecie Wykonawczym PSL reprezentuje Wiesław Żylinski, zas w Radzie Naczelnej PSL:  Wojciech Dzierzgowski, Mieczyslaw Baszko, Henryk Bogdan i Wiesław Żylinski.      

                                                                                                                                              

JANUSZ PIECHOCIŃSKI Prezes PSL z wizytą w Białymstoku

Janusz Piechociński Prezes PSL gościł  na zaproszenie Zarządu Miejskiego PSL  w Białymstoku. Spotkał się tutaj z ponad 170 działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego z powiatów województwa podlaskiego. Wręczył także legitymacje nowym członkom PSL.  W swoim przemówieniu prezes nawiązał do kongresu, który wybrał go na szefa partii. 
- Cała Europa jest zdziwiona, że zwykły poseł pokonał wicepremiera, ministra w walce o szefostwo partii. Jestem szczęśliwy, ale świadom wyzwań jakie przede mną stawiacie – mówił do zebranych. – Tylko zjednoczeni wewnętrznie możemy osiągać sukcesy. Ja nie będę dzielił naszej organizacji na tych od Pawlaka  i od  Piechocińskiego. Skłóceni wewnętrznie możemy tylko przegrać. Jest jeden PSL i właśnie ten PSL będziemy zmieniać na lepsze. Ale nie możecie czekać tylko na ruchy prezesa, wy również musicie ciężko pracować.
      Obecnie Piechociński odbywa spotkania z liderami w województwach w celu wyłonienia kandydatów do ścisłego grona partii. W najbliższą sobotę zbierze się Rada Naczelna PSL, która m.in. na wniosek prezesa wyłoni przedstawicieli z poszczególnych województw do Naczelnego Komitetu Wykonawczego.  

Więcej zdjęć: Galeria

 

JANUSZ PIECHOCIŃSKI nowym Prezesem PSL

Janusz Piechociński został wybrany na Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego na XI Kongresie PSL.
W wyborach na  Prezesa Waldemar Pawlak, otrzymał 530 głosów, Janusz Piechociński - 547.

Podczas Kongresu Jarosław Kalinowski został ponownie wybrany na Przewodniczącego Rady Naczelnej PSL. Jego kontrkandydatem był Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zgłoszony przez nowego szefa PSL Janusza Piechocińskiego. Kalinowski uzyskał 486 głosów, na Jarubasa głosowało 483 delegatów.

Więcej

XI Kongres PSL - 17.11.2012

Narodowe Święto Niepodległosci 11 listopada

 Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego  w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję,Prusy i Austrię. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

                   Obchody Święta  w Bialymstoku w dniu 11 listopada br:

godz. 7.30   Uroczysta Liturgia w Cerkwi pw.św.Mikołaja w Białymstoku

godz.11.00  Uroczysta Msza Święta w Katedrze pw.Wniebowzięcia NMP w Białymstoku

godz. 12.30 Centralne uroczystości przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wiesław Żyliński V-ce Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL.

Na posiedzeniu 8 listopada br. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL ukonstytuowało się następująco:

Łomża
Augustów
Białystok (z)
Białystok (g)
Grajewo
Hajnówka
Kolno
Łomża
Mońki
Sejny
Siemiatycze
Sokółka
Suwałki
Wysokie Mazowieckie
Zambrów
Bielsk Podlaski
Wojciech Dzierzgowski
Jerzy Dobkowski
Jan Kaczan
Wiesław Żyliński
Stanisław Szleter
Mikołaj Janowski
Roland Długozima
Wieńczysław Targ
Marek Stankiewicz
Piotr Alszko
Jan Zalewski
Mieczysław Baszko
Henryk Bogdan
Leszek Gruchała
Józef Dąbrowski
Władysław Jagiełło
Prezes
członek
członek
v-ce prezes
skarbnik
członek
członek
sekretarz
członek
członek
członek
v-ce prezes
v-ce prezes
członek
członek
członek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-ce Prezes ZW PSL  Wieslaw Żyliński będzie m.in.  koordynował działania i współpracę z Zarzadami Powiatowymi w Hajnówce, Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim, Białymstoku (z) i Białymstku (g) oraz środowiskami zawodowymi, gospodarczymi, spolecznymi i akademickimi.

Posiedzenie Zarzadu Miejskiego PSL 06.11.2012

Na posiedzeniu Zarządu Miejskiego PSL w dniu 06.11.2012 roku m.in.

 • dyskutowano o sytuacji w ochronie zdrowia, funkcjonowaniu szpitali i lekarzy rodzinnych, decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia;  podjeto stanowisko w sprawie decentralizacji NFZ (w złączeniu poniżej)
 • wysluchano informacji  o pracy instytucji  i  bieżących dzialaniach, Agencji Rynku Rolnego, Biura Wsparcia Inwetycyjnego POR ARiMR, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • dyskutowano o programie PSL i potrzebie zmian w funkcjonowaniu naczelnych organów i  władz PSL w kontekście zbliżajacego się  Xi Kongresu PSL i wystąpienia na Kongresie delegata miejskiej organizacji
 • omówiono stan realizacji składek czlonkowskich w 2012 roku
 • wysłuchano informacji Prezesa -  z pierwszego po zjeździe - posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego PSL
 • zaplanowano następne spotkanie -podsumowujące działalność tego roku - z udziałem wszystkich czlonków PSL w mieście na dzień 27 listopad , godz.18.00
 • Więcej

  Posiedzenie Rady Naczelnej PSL 27.10.2012

  27 października  br.  w Warszawie odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Naczelnej PSL.

  Podsumowano działalnosć RN PSL oraz NKW PSL za ostatnie 4 lata. Zabierający glos w dyskusji m.in. kol. Pawlak, Struzik, Bury, Siekierski, Sawicki, Kalemba, Kalinowski i inni zwracali uwagę na sukcesy tego rządu a tym samym PSL jako koalicjanta, czego dowodem bylo powtórne powołanie  rządu PO i PSL po ostatnich wyborach parlamentarnych. Podkreślano potrzebę odpowiedzi na pytanie kogo reprezentujemy jako partia. Jakie środowiska są nam bliskie i mamy ich poparcie ?  Zgodnie podkreślano, że powinniśmy  być reprezentantem Polski lokalnej, samorządowej, w przeciwieństwie do PO, która reprezentuje interesy metropolii , dużych miast. Elektoraty obu  partii nie wchodzą  sobie w drogę, wprost przeciwnie uzupełniają sie.

  Kol. Bury - przewodniczacy klubu parlamentarnego PSL mówił o naszych inicjatywach poselskich.

  Więcej

  Posiedzenie Zarzadu Miejskiego PSL w dniu 02.10.2012 r.

  Na posiedzeniu Zarządu Miejskiego PSL w dniu 02.10.2012 roku   m.in.

  • delegaci podzielili się  uwagami z odbytego w niedzielę  IV Wojewódzkiego Zjazdu PSL w Białymstoku, w tym z wyborów na Prezesa Zarzadu Wojewódzkiego
  • zarzad pozytywnie ocenił wyniki uzyskane  przez kol. Wiesława Żylinskiego w wyborach na Prezesa ZW PSL i wyraził uznanie dla prowadzonej przez niego aktywnej kampanii przed zjazdem, m.in.  spotkań z delegatami w powiatach
  • Prezes podziękował osobom z miejskiej organizacji, którzy technicznie wspomagali organizację zjazdu m.in. osobom z pocztu sztandarowego
  • w nawiązaniu do prośby Prezesa ZW PSL  o wskazanie osoby do nowego Prezydium podjęto uchwałę o rekomendowaniu z miejskiej organizacji do pracy w Prezydium ZW PSL kol. Wiesława Żylinskiego - członka ZW PSL i członka Rady Naczelnej PSL
  • w zwiazku z małą reprezentacją bo tylko jednoosobową miejskiej organizacji w ZW PSL podjęto uchwałe o rekomendowanie Zarządowi Wojewódzkiemu PSL kol. Sławomira Radeckiego - jako kandytata na członka ZW PSL w przypadku poszerzenia składu osobowego  zarzadu zgodnie z art.48 pkt. i ,j   Statutu PSL

  Wybory członków Rady Naczelnej PSL i delegatów na Kongres

  Na IV Wojewódzkim Zjeździe PSL  do Rady Naczelnej PSL wybrani zostali:

  • Wiesław Żylinski
  • Henryk Bogdan
  • Kazimierz Mieczysław Baszko.

  Delegatem na Kongres PSL  został wybrany m.in. Sławomir Radecki z miejskiej organizacji.

  Wybór Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w trugiej turze

   

  W drugiej turze głosowania Wojciech Dzierzgowski otrzymał 97 głosów i został wybrany  Prezesem ZW PSL w Białymstoku.  Nasz kandydat Wieslaw Żylinski otrzymał 89 głosów.

  Gratulujemy !!!

  TVP Białystok , Obiektyw

  Pierwsza tura wyborów Prezesa ZW PSL w Białymstoku

  RADIO BIAŁYSTOK

  30 wrzesnia na IV Wojewódzkim Zjeździe PSL w Białymstoku zgłoszono 3  kandydatury na Prezesa ZW PSL w Białymstoku

  • Baszko Mieczyslaw Kazimierz
  • Dzierzgowski Wojciech
  • Żylinski Wiesław

  W pierwszej turze glosowania kandydaci otrzymali odpowiednio następujacą liczbę głosow

  • Baszko Mieczysław Kazimierz  - 53 głosy
  • Dzierzgowski Wojciech - 64 głosy
  • Żylinski Wiesław - 73 głosy.

  W zwiazku z tym, iż żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej ilosci głosów zarzadzono drugą ture głosowania dla dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

  Spotkanie z delegatami na zjazd w Augustowie

  Wiesław Żylinski kandydat na Prezesa ZW PSL uczestniczył w  spotkaniu z delegatami na Wojewódzki Zjazd PSL w Augustowie.

  Spotkanie z delegatami na zjazd w Kolnie i Grajewie

  W niedzielę 23 września  nasz  kandydat na Prezesa ZW PSL Wiesław Żylinski  uczestniczył w  spotkaniu w Kolnie oraz w Grajewie z delegatami na Wojewódzki Zjazd PSL.

  Spotkanie z delegatami na zjazd w Hajnówce oraz w Sejnach

  Nasz kandydat na Prezesa ZW PSL Wiesław Żylinski uczestniczył w  spotkaniu w Hajnówce oraz w Sejnach z delegatami na Wojewódzki Zjazd PSL.

  Spotkanie z delegatami na zjazd w Monkach i Bielsku Podlaskim

  Wiesław Żylinski nasz kandydat na Prezesa ZW PSL uczestniczył w  spotkaniu w Mońkach  oraz w Bielsku Podlaskim z delegatami na Wojewódzki Zjazd PSL.

  Kampania wyborcza naszego kandydata rozpoczęta

  Wiesław Żylinski rekomendowany przez Zarzad Miejski w wyborach  na Prezesa ZW PSL na IV Wojewódzkim Zjeździe PSL rozpoczął kampanię wyborczą. Uchwała ZM PSL w Białymstoku została przedstawiona przez członka ZW PSL Grzegorza Herbszta członkom Zarzadu Wojewódzkiego PSL na posiedzeniu w Wasilkowie 15 września br.   Kandydat na Prezesa ZW PSL wręczył członkom Zarzadu i Prezesom Powiatowym PSL ulotki wyborcze.

  Posiedzenie Zarzadu Miejskiego PSL

  Na posiedzeniu  w dniu 11.09.2012 r  Zarzad  przyjął  m.in.  uchwałę w sprawie rekomendacji na funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Białymstoku w wyborach  na Zjeździe Wojewódzkim PSL.

  Treść uchwały

  Uchwała nr 1

     Zarząd Miejski PSL w Białymstoku udziela rekomendacji koledze Wiesławowi Żylińskiemu na ubieganie się o funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Białymstoku na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PSL.

          Zarząd Miejski PSL w Białymstoku zwraca się do Delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL o udzielenie poparcia koledze Wiesławowi Żylińskiemu ubiegającemu się o funkcję Prezesa ZW PSL.

        Zarząd Miejski PSL w Białymstoku zwraca się jednocześnie do Prezesów Powiatowych PSL w województwie podlaskim o przekazanie informacji o ww. rekomendacji oraz prośby Zarządu Miejskiego PSL w Białymstoku Delegatom na Zjazd Wojewódzki PSL.

  więcej o kandydacie na  www.wieslawzylinski.pl

        Ponadto Zarząd przyjął uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji delegatom miejskiej organizacji  na ubieganie się na funkcję czlonka ZW PSL, WKR, WSK, czlonka RN PSL, delegatów na kongres PSL  oraz do pracy w komisjach zjazdowych na Zjeździe Wojewódzkim PSL w Białymstoku.

  Posiedzenie Zarzadu Miejskiego PSL

  Na kolejnym posiedzeniu 5 września br.  Zarząd  Miejski PSL m.in.

  • zatwierdził 6 delegatów na Zjazd Wojewódzki
  • wybrał jednego przedstawiciela do przyszłego ZW PSL 
  • zainicjował dyskusje odnośnie zgłoszenia naszych delegatów w wyborach  do   władz wojewódzkich, w tym na Prezesa ZW PSL  na zjeździe wojewódzkim PSL
  • ustalił terminy posiedzeń komisji

  27 czerwca br obradował Zarząd Miejski PSL

  Na pierwszym posiedzeniu po zjeździe obradował Zarząd Miejski PSL, który m.in.

  - wybrał dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika

  - poszerzył skład zarządu o jedną osobę

  - powołał 5 komisji tematycznych przy Zarządzie Miejskim PSL

  • gospodarki i infrastruktury
  • rolnictwa i ochrony środowiska
  • edukacji i wychowania
  • zdrowia i polityki społecznej
  • historyczną

  - powołał przewodniczących komisji

  - zobowiązał członków miejskiej organizacji do pracy w przynajmniej jednej komisji

  - ustalił termin posiedzeń zarządu na  pierwszy wtorek każdego miesiąca o godz.16.00

  Wojewódzkie Święto Ludowe w Białymstoku 3 czerwca br.

                                                                   W tym roku Wojewódzkie Święto Ludowe obchodziliśmy w Białymstoku. Po mszy świętej w Cerkwi pw. Św.Mikołaja i katedrze pw.Wniebowzięcia N.M.P  poczty sztandarowe, zaproszeni goście i członkowie PSL udali się do restauracji "Astoria", gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości obchodów świeta ludowego. Wśród ponad 200 osób był m.in. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po okolicznościowych wystąpieniach grupie osób wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Calość zakończył poczęstunek i wspólne świętowanie.

  Sprawozdawczo-wyborczy zjazd delegatów PSL w Białymstoku

  30 maja br odbył się w Białymstoku Miejski Zjazd Delegatów PSL, w którym uczestniczyło 42 delegatów.  Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego oraz Miejskiej Komizji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium ustepująscym władzom. W dyskusji podkreślano m.in.  konieczność częstszych spotkań członków miejskliej organizacji, tworzenia komisji (grup) tematycznych , większego wpływu na funkcjonowanie wojewódzkich i krajowych władz PSL. Na Prezesa Zarządu Miejskiego PSL wybrano kol. Wieslawa Żylińskiego. Wybrano także 15 osobowy Zarząd Miejski , 3 osobową komisję rewizyjną oraz 7 delegatów na Wojewódzki Zjazd PSL.